Sektördeki gelişmeleri takip ederek müşteri beklentilerini en üst düzeyde tutmayı ilke edinen CEPMODA,

  • Kuruluşun bağlamını dikkate almayı ve Kalite Yönetim Sistemini CEPMODA’nın stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmeyi,
  • Piyasa araştırması yaparak müşterilerine yeni ürünler sunmayı,
  • Süreçlerinin tüm aşamalarını kontrol ederek müşterilerine hızlı, etkin ve güvenilir bir hizmet vermeyi,
  • Tedarikçileri titizlikle seçmeyi,
  • Sistemi sürekli geliştirmek için ilgili taraflardan geri bildirim alabileceği bir sistem kurmayı ve izlemeyi,
  • Kalite Yönetim Sistemini, tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi, veri analizi yapmayı ve elde edilen sonuçlar ışığında sürekli iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve gerekli kaynakları ayırmayı,
  • Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001:2015’in etkinliğini oluşturmayı, uygulamayı, korumayı ve sürekli gelişiminin sağlamayı,
  • Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,
  • Çalışanlarının sisteme katkı vermeleri ve kalite kültürünün şirket içinde benimsenmesine yönelik eğitimler düzenlemeyi,

TAAHHÜT EDER.